ეკვატორიალური სადგამის კონფიგურაცია

  • 2021-03-05 21:48:38

ეკვატორიალური სადგამის კონფიგურაცია პროცესი შედგება ორი ეტაპისგან. პირველ რიგში ხდება ტელესკოპის დაბალანსება და შემდეგ უკვე სადგამის პოლარულ ვარსკვლავზე გასწორება.